Вторник | 24 Април 2018 | 2:16
Система за управление на бизнеса Тонеган

История на фирмата

лого на Тонеган ООД1987г.
В ППОС "Микросист", поделение "Софтуерна къща" - Добрич, е сформиран основният колектив, основал по-късно и "Тонеган" ООД. В ППОС "Микросист" се разработват първите софтуерни продукти, внедрени в поделенията на "ОблАгроПромСнаб" Украйна (в периода 1987-90 г.).

1992г.
През април е регистрирано дружеството с ограничена отговорност Тонеган с основен предмет на дейност проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на бизнес софтуер.

1994г.
Открит е офис в гр. София. Екипът е ангажиран с продажба, внедряване и поддръжка на ПП "Тонеган".

1995г.
Създаден е офис в гр. Варна. Освен с продажба, внедряване и поддръжка на ПП "Тонеган" екипът се занимава и със сервиз на IBM техника.

1996г.
Тонеган открива представителство в гр. Велико Търново.

1997г.
Тонеган сключва договор за представителство с IT фирма от гр. Русе. ET "Росица Гецова" поема ангажимента да продава, внедрява и поддържа ПП "Тонеган".

1999г.
За своевременно получаване на услуги по внедряване и поддръжка на продукти "Тонеган" в гр. Плевен е открит офис.

2001г.
В "Тонеган" ООД e внедрена и сертифицирана за съответствие с ISO 9001:2000 система за управление на качеството.

2002г.
Открит е офис в гр. Бургас.

2004г.
Открит е офис в гр. Пловдив.

2010г.
Тонеган ООД се сдобива с нова интернет страница на адрес http://tonegan.bg, даваща възможност за получаване на новини за продуктите на дружеството и сваляне на нови версии

2011г.
Стартирана е страницата на най-новия уеб базиран продукт на Тонеган ООД - Тереза.bg, който е естествен наследник на ПП "Тереза". Системата за управление на персонала може да бъде използвана под наем по модела SaaS (Software as a service)