Четвъртък | 22 Юни 2017 | 19:38
Система за управление на бизнеса Тонеган

Мисия на фирмата

Мисия и визия на Тонеган ООД - управление и служителиТонеган е дружество, специализирано в проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти, хардуерни услуги и системно интегриране, отговарящи на нуждите, очакванията и изискванията на клиентите.

Уверени, че възходът на Тонеган е неразривно свързан с комплексно удовлетворяване потребностите на клиентите, продължаваме непрекъснатия процес на подобряване на продуктите ни.

Настойчиви в преследване на качеството, повече от 23 години изграждаме традиционни ценности като всеотдайност и новаторско мислене в нашите сътрудници. Тяхното посвещение и съпричастност към целите на дружеството правят Тонеган едно по-добро място за работа и са гаранция за постигането на тези цели.