Вторник | 24 Април 2018 | 2:16
Система за управление на бизнеса Тонеган

Екип


"Тонеган" ООД разполага към момента с над 45 квалифицирани специалисти, ангажирани с развитие, внедряване и поддръжка на продукти с марка "Тонеган".

Дружеството развива три основни направления:

  • Направление "Развой" - съсредоточено върху проектиране и разработване на софтуерните продукти

  • Направление "Работа с клиенти", съставено от две звена:

    • "Приложен софтуер", специализирано във въвеждането в експлоатация и поддръжката на програмни продукти Тонеган
    • "Системен софтуер и хардуер", специализирано в проектирането, изграждането и поддръжката на компютърни мрежи, операционни системи, продажба и сервиз на хардуер и периферия

  • Направление  "Продажби", специализирано в продажбата на програмни продукти "Тонеган"

Добрата квалификация и високият професионализъм на специалистите от Тонеган се поддържат чрез непрекъснати участия в курсове, семинари и ежемесечни вътрешно-фирмени обучения.

Традиция за дружеството е да разширява броя на съдружниците си със специалисти, доказали своя потенциал и лоялност.
 

Хайк Егикян – Управител
Роден е 1950г. в гр. Добрич.
Завършил Математически факултет на СУ "Климент Охридски" - София, специалност "Изчислителна математика". Специализирал е във Франция "On–line системи", в Institute de Programation - Paris. Работил като ръководител проекти в "Териториален изчислителен център", гр. Добрич и като ръководител направление "Специализирани услуги с микрокомпютри" в ППОС "Микросист". От 1992г. е управител на "Тонеган" ООД.

инж. Димитър Антонов - Заместник управител
Роден е 1957г.
Завършил ВМЕИ – гр. Варна, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия". Работил като програмист, системен администратор и проектант в КК Албена, ППОС "Микросист", гр. Добрич. В "Тонеган" ООД работи от основаването му.

Николай Тончев – Заместник управител "Развой"
Роден е 1959г.
Завършил СУ "Климент Охридски" – гр. София, специалност "Математика". Работил като програмист и проектант в ППОС "Микросист", гр. Добрич. От 1992 г. е ръководител направление "Развой" в "Тонеган" ООД.

Георги Георгиев – Заместник управител "Работа с клиенти"

Роден е 1959г.
Възпитаник е на математическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Работил като програмист в ППОС "Микросист", гр. Добрич. От 1992г. е главен методолог по внедряването на продукти "Тонеган" и ръководител направление "Работа с клиенти".