Петък | 27 Ноември 2015 | 1:08
Система за управление на бизнеса Тонеган
Управление и отчитане на производтсвото на бои, лакове и химикалиСУБ Тонеган за хлебопроизводствотоТОНЕГАН ERP и СУЧР ТерезаСУБ СУБ

"Анкета"         

Тонеган ООД непрекъснато се стреми да повишава качеството на продуктите и услугите, които Ви предоставя. За тази цел сърдечно Ви молим да отделите малко от своето скъпо време и да попълните настоящата анкетна карта. По този начин ще ни помогнете да подобрим нашата работа като се съобразим с Вашите мнения и препоръки с цел повишаване удовлетвореността Ви от съвместното ни партньорство.

             Предварително Ви благодарим и Ви пожелаваме успешен бизнес!