Сряда | 21 Март 2018 | 16:41
Система за управление на бизнеса Тонеган
Еврофинансиране на ERP системиТОНЕГАН ERP за автоматизация на търговската дейностERP - какво, защо, как?ТОНЕГАН ERP - за хлебопроизводствотоОбща презентация на ТОНЕГАН ERPТОНЕГАН ERP за производството на млечни изделияУправление и отчитане на производтсвото на бои, лакове и химикалиСУБ за ВиК дружествата

ТОНЕГАН ERP


 Система за управление на бизнеса "ТОНЕГАН"

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

ТОНЕГАН ERP , е система за управление на бизнеса, която обхваща всички процеси протичащи в организациите, без оглед на конкретната им дейност. Системата е отворена и изключително гъвкава, за да може да отговори на нуждите на разнородни по своята дейност фирми. Тя може да бъде надграждана с допълнителни функционалности при възникнали нужди. Веднъж настроена, лесно може да бъде преработена според променящите се икономически обстоятелства в бизнес средата. Функционалните компоненти на системата за управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP са в непрекъсната взаимовръзка помежду си но достъпът на потребителите може да се дефинира до най-малките детайли, както и да бъдат добавяни или премахвани функционалности според нуждите на конкретния бизнес.  

 ТОНЕГАН ERP е решение, съобразено със спецификата на работа на българските компании.  

прочети повече >

 

СУЧР "ТЕРЕЗА"

 Система за управление на човешките ресурси "ТЕРЕЗА"


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

ТЕРЕЗА включва основни модули – Личен състав, ТРЗ и Каса . Системата управлява  трудови, граждански и др. договори, изчисляване на начисления и удръжки, комуникация с държавни институции, отчитане на отпуски и болнични, извънреден труд, поддържат се стандартни форми – УП2, УП3, форма 76. Системата дава възможност да се изготвят работни графици, за да се организира сменен начин на работа в компаниите, като следи часовете за извънреден труд, празнични дни, официални празници. Посредством функционалността си за управление на разпределение на суми, Тереза позволява на организациите да начисляват допълнителни суми върху основното възнаграждение на служителите си чрез разпределение на фиксирани суми по определени от ръководителите критерии. Тази фунционалност е подходяща за организации, в които не може точно да бъде оценено участието на служителите в даден процес, а бива извършено чрез оценка от ръководителя на база коефициент. 

прочети повече >

СОФТУЕР ПОД НАЕМ  

Система за управление на персонала ТЕРЕЗА се предлага по модела SaaS (Software as a Service) като потребителите и я използват в Интернет на адрес http://tereza.bg и заплащат единствено фиксирана месечна такса за това. Всеки потребител на ТЕРЕЗА има възможност да използва системата напълно безплатно в рамките на един месец, а при положение, че се обработват до пет служителя използването на системата е безплатно без ограничения. Използването на   ТЕРЕЗА под наем спестява на организациите поддръжката на скъпо оборудване, намалява стойността на инвестициите в ИТ и гарантира 24/7 наличност на услугата. Сигурността на информацията се гарантира с най-съвременни начини за криптиране на връзката. 

регистрирай се и започни работа с ТЕРЕЗА>

 

УСЛУГИ 

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ

Предлагат се предварителни консултации  на всички фирми проявили интерес към продуктие на Тонеган ООД  . Те могат да бъдат под формата на проучвания както и презентации на конкретни функционалности и реализации. Богатият опит на специалистите на Тонеган е гаранция за успех и на организациите клиенти.

прочети повече >

ВНЕДРЯВАНЕ

Запознаване с дейността на клиента и съставяне на проектна документация за бизнеспроцесите в организацията.  Kонсултиране и предлагане на добри практики. Създаване на дизайн и въвеждане на настройки. Обучение на служителите, които ще работят със системата. Подпомагане и консултиране при провеждане на опитна експлоатация от клиента.  Въвеждане в реална експлоатация на продукта и авторски контрол.  
 
 

ПОДДРЪЖКА И КОНСУЛТАЦИИ

Разработка и предоставяне на нови версии на продукта съобразени с динамиката на развитие на системите за управление и промените в законодателството. Добавяне на съществуващи функционалности по искане на клиента. Консултации с някой от консултантските центрове на Tонеган ООД. Поддръжка на място при клиента или от разстояние. Обучение на персонала и управленския екип. Цялостна гаранционна и след гаранционна поддръжка.  
 
прочети повече >
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗРАБОТКИ

ТОНЕГАН предоставя и услуги свързани с разработката на софтуер допълващ, разширяващ и оптимизиращ системата. По този начин се гарантира най-добро покритие на изискванията на клиентите и се създава индивидуално решение за конкретни нужди.
 
прочети повече >