Сряда | 21 Март 2018 | 16:42
Система за управление на бизнеса Тонеган

Новини

02 Май 2017

Вирусна атака от името на НАП

ВНИМАНИЕ! Отново са се възобновили опитите за заразяване на компютри с вируса прикрити в прикачени файлове към имейли с подател Национална агенция по приходите.

цялата новина

08 Март 2017

Резервни копия в облака за защита от криптовируси

Напоследък криптовирусните атаки станаха все по-чести и все по-добре прикрити под формата на писма съдържащи фактури, товарителници, билети за прояви и др, билети за самолети, дори и документи от НАП и други държавни институции.

цялата новина

02 Септември 2016

Съвети за защита от криптовируси

Криптовирусите се характеризират с особено високо ниво на опасност за данните находящи се на заразеният компютър. Обикновено се използват от техните създатели и ползватели за злонамерено криптиране на данните с цел получаване на определена сума, за да бъдат декриптирани.

цялата новина

18 Юли 2016

Еврофинансиране на ERP системи - 20.07.2016, Варна

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР “РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП”, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ЕКИПИТЕ НА „АГЕНДА“ ООД И „ТОНЕГАН“ ООД

цялата новина

05 Юли 2016

Възможности за еврофинансиране - ТОНЕГАН ERP

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП в България чрез подкрепа на специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

цялата новина

21 Юни 2016

До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Стартира процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

цялата новина

28 Април 2016

Вертикално решение за автоматизация на търговската дейност

Софтуерно решение посрещащо специфичните нужди от автоматизация на процесите в търговските компании. Обхваща всички дейности по - снабдяване, логистика, управление на складове, управление на търговски обекти, продажби и разнос, счетоводство и финанси.

цялата новина

01 Април 2016

IMP3rovе - иновационен одит и сертификация

Тонеган ООД съвместно със специалисти от БТПП извърши одит на своята иновационна стратегия и мисия по метода IMP3rovе. Оценката се извърши в съответствие с новия европейски стандарт “Система за управление на иновации” CEN/TS 16555-1, който в България се разпространява от Българския институт за стандартизация.

цялата новина

25 Март 2016

Отново криптовируси разпространявани с имейли

Nemucod е добре познат при имейл атаките, като обикновено се съдържа архивирани файлове. Съдържанието е много добре описано и потребителите лесно се подлъгват, че става дума за фактури, съдебни документи или други важни документи. След отваряне на прикачения Java файл, автоматично се сваля и самия Nemucod на устройството.

цялата новина

29 Февруари 2016

ТОНЕГАН ERP - производството на млечни изделия

"ТОНЕГАН ERP за производството на млечни продукти" е вертикална реализация на продукта за планиране и управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP за компании изкупуващи и преработващи сурово мляко в крайни млечни продукти или полуфабрикати. Това е софтуерно решение посрещащо специфичните нужди от автоматизация на процесите, отчетността и контрола на компаниите в млекопреработвателния бранш.

цялата новина

   next page »