Сряда | 21 Март 2018 | 16:38
Система за управление на бизнеса Тонеган

Решение за нуждите на отчитането пред ДКЕВР на ВиК дружествата

20 Май 2013

Система за управление и отчитане на дейността на ВиК операторите 

/ПЪЛНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В PDF ФОРМАТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК/ 

СУБ "Тонеган" (ТОНЕГАН ERP) е внедрен в няколко ВиК дружества в България. В процеса на изпълнение на проектите по внедряване, експертите на Тонеган ООД успяха да идентифицират основни проблеми стоящи пред коректното отчитане на регулираната дейност във ВиК операторите пред ДКЕВР и предложиха конкретни решения. Внимателният анализ на нормативната база и богатият опит както на консултантите внедрители така и на служителите във ВиК дружествата доведоха до успешно внедряване и финализиране на всички проекти. В рамките на проектите беха внедрени модули "Счетоводство", "ДДС", "Дълготрайни активи", "Склад", "Бюджетиране и финанси", "Отчет на водомери", "Фактуриране". Ето какво казват от ВиК "Габрово" за нас:

  "За управление на бизнес процесите във ВиК” ООД гр. Габрово е избрана система за управление на бизнеса Тонеган.

  Системата беше предпочетена заради добрия подход при организацията и управлението на бизнес процесите. При нейната разработка са отразени добрите практики, прилагани в този клас системи, а при имплементацията и използвахме събраното от Тонеган know-how за правилното построяване на бизнес модела.

 Функционалният апарат на системата обхваща дейностите, свързани с управление на дълготрайните активи, организация и управление на складовото стопанство, фактуриране на сделки от нерегулиран сектор, счетоводно отразяване на цялата дейност на дружеството. Заради интеграцията на отделните модули на системата в общо ядро се избягват повторения при въвеждане на информацията, намаляват се рисковете от грешки и се улеснява анализа на дейността на дружеството.

 Удовлетворени сме от възможностите на продуктите и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

Иван Мишев 

Управител на “ВиК” ООД

гр. Габрово 

 .....  "

  Оригиналът на препоръката може да бъде видян ТУК

 

За повече информация и допълнителни материали, може да се свържете с:

Преслав Пенев

Мениджър "Маркетинг и продажби"

тел. 0885 733 082

email: ppenev@tonegan.bg 

върнете се към всички новини