Вторник | 24 Април 2018 | 2:17
Система за управление на бизнеса Тонеган
Лого на Албена АД
„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското Черноморие – к.к. Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

През м. юни 2012 г. Албена АД е включена в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление листнати на БФБ CGIX.


„Албена"АД притежава и управлява множество дъщерни компании, обединени в Икономическа Група "Албена". Паралелно с основната туристическа дейност чрез дъщерните си дружества са развити следните дейности, подкрепящи основния бизнес:

 • Земеделие и производство на селскостопанска продукция – чрез дружествата „Еко Агро” АД и „Екоплод” ОООД
 • Инвестиции в REAL ESTATE проекти – “Бялата Лагуна” АД и „Тихия кът” АД
 • Туризъм - Hotel des Masques ,Анзер, Швейцария, „Визит България” ЕООД, Приморско клуб ЕАД
 • Строителство – „Екострой” АД, „Актив сип” ООД
 • Медицинска и балнеологична дейност – „МЦ Медика Албена ЕАД”, „Диализен център” ЕООД
 • Организиране на екскурзии и мероприятия, конгресен туризъм, транспортна дейност и отдаване на автомобили под наем – чрез „Албена Тур” ЕАД
 • Авиодейност и летищна дейност – чрез „Интерскай” АД


За управление на дейността на Албена АД, Тонеган ООД успешно изпълнява няколко проекта за внедряване на следните основни модули на ТОНЕГАН ERP.  

 • „Счетоводство“
 • „ДДС“
 • „Дълготрайни активи“
 • „Склад“
 • „Фактуриране“
 • „Бюджетиране и финанси“

В допълнение към основните функционалности за нуждите на сектор „Доставки“ в Албена АД е внедрена имплементация на модул „Покупки“ с използване на мобилни баркод устройства. По този начин се управляват и организират отношенията на дружеството с неговите доставчици и логистиката на стоки между различните обекти в курорта – складове, ресторанти, хотели. Внедряването на допълнителен модул към основната система гарантира безпроблемното протичане на процеса на заявяване и доставка и избягването на грешки и води до оптимално разпределение на складовите наличности в дружеството.
 
Ето какво казват от дружеството за  нас и нашите продукти:
 
За нуждите на Албена АД, Тонеган ООД осигурява ИТ продукти и услуги като обхвата на доставките покрива приложен софтуер - продукти "Тонеган и софтуер по поръчка; услуги по поддръжка на специализиран софтуер, системен софтуер и доставка на хардуер.
 
С Тонеган ООД си сътрудничим успешно повече от 15 години. През този период бяха реализирани множество проекти, като Тонеган изпълни с изключителна коректност своите задължения. В процеса на съвместната ни работа специалистите на Тонеган доказаха многократно своя професионализъм и добра организизраност на работа.
 
Чрез своите услуги Тонега оптимизира работата и подпомага развитието и успеха на бизнеса на своите клиенти. В лицето на Тонеган открихме партньор, готов да усъвършенства продукта си, за да покрие напълно изискванията и потребностите на всеки клиент. Постигнатите резултати от съвместната ни работа до момента според нас са гаранция, че Тонеган заслужават доверието на всички бъдещи клиенти. 
 
 КК Албена  Елена Атанасова
Гл. Счетоводител
Албена АД 
 
Оригиналът на препоръката може да бъде видян тук