Вторник | 24 Април 2018 | 2:17
Система за управление на бизнеса Тонеган

За управление на своята дейност Интрама Инвест ЕООД избра ТОНЕГАН ERP

ИНТРАМА е една от водещите фирми в България в сферата на търговията и производството на машини, технологии и консумативи за хранително-вкусовата промишленост.
От 1994 година ИНТРАМА е водеща фирма в България за технически решения в хранително-вкусовата промишленост, опаковка на хранителни стоки и оборудване за търговски обекти. От 2000г. заемаме лидерска позиция и на пазара в Македония.

Екипът на ИНТРАМА се отличава с професионализъм и компетентност. Това прави фирмата надежден партньор в реализирането на комплексни проекти – техническо оборудване, консумативи, софтуер и сервизно обслужване.

ИНТРАМА е търговски представител на утвърдени имена в производството на машини, уреди и консумативи за преработка и опаковане на хранителни продукти, на оборудване за търговски обекти (напр. BIZERBA, GEA, HENKELMAN, WALDYSSA, FREY, GRUNWALD, SÜDPACK, KREHALON, FUJI и др.).
ИНТРАМА предлага на своите клиенти и собствена продукция в сферата на машините за опаковане, вакуум фолиото и етикетите.

Благодарение на децентралната структура на фирмата с 12 регионални офиса, доставката се извършва бързо, на изгодни цени и съобразно индивидуалните нужди на клиента. Откритият през 2005г. в София дистрибуторски център допълва инфраструктурата и обогатява гамата на предлаганите услуги в маркетинговата и логистична дейност на ИНТРАМА в България и Македония. Чрез тази инвестиция фирмата укрепва позицията си на посредник между източно- и западноевропейския пазар в сферата на техническото оборудване за преработка на хранителни продукти, опаковането и оборудването на търговски обекти. 
 
Във Интрама Инвест ЕООД е внедрена и работи система за управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP.
 
Във Ето какво казват за нас партньорте ни от Интрама Инвест ЕООД:

  Във Интрама Инвест ЕООД е внедрена и работи система за управление на бизнеса (СУБ) “Тонеган”. Използваните от нас модули са „Счетоводство“, „ДДС“, „Дълготрайни активи“, „Склад“, „Фактуриране“, „Бюджетиране и финанси“. СУБ “Тонеган” е изградена в съответствие със съвременните стандарти за разработка на софтуерни приложения и настоящите бизнес практики. Тонеган ООД изпълнява стриктно задълженията си към своите контрагенти. Отношението към тях се отличава със съпричастност и лоялност. "

 
Свилен Тодоров
IT Мениджър
Интрама Инвест ЕООД
 
Оригиналът на препоръката може да бъде  тук