Сряда | 21 Март 2018 | 16:43
Система за управление на бизнеса Тонеган

ПРОДУКТИ

ТОНЕГАН ООД разработва системи за управление от 1992 г. Дружеството има богат опит в разработката на собствени оригинални решения. 
 
  • Началото е поставено със спечелилия няколко медала от изложения и панаири продукт ПП "Тонеган" - интегриран продукт обслужващ счетоводната отчетност, складовите запаси и активите в предприятията.
  • За да отговори на нуждите на компаниите, Тонеган ООД създава ПП "Тереза" - продукт обслужващ ТРЗ и личен състав
  • Естественото продължение на програмните продукти "Тонеган"  е създаването на Система за Управление на Бизнеса "Тонеган" (ТОНЕГАН ERP)
  • Най-новият член на семейството продукти разработка на Тонеган ООД е продуктът Tereza.bg който е  наследник на ПП "Тереза" и се предлага под наем, като може да бъде достъпен практически от всяко място с налична интернет връзка.
 
 
ТОНЕГАН ERP - Система за планиране и управление на ресурсите. Модули -  Покупки, Производство, Склад, Продажби,  Счетоводство, Финансови анализи, Банки каси и разчети, Поръчкови разработки според изискванията на клиента.
 
Принципът на отворените системи, заложен в продукта ТОНЕГАН ERP, позволява лесната им имплементация в различни бизнес сегменти. При разработката им са използвани дългогодишния опит на проектанти, консултанти и специалисти в областта на бизнес софтуера. В техническата реализация на продуктите са използвани възможно най-новите технологии, прилагани в областта на системите за бизнес управление. 
 
Чрез Система за Управление на Бизнеса "Тонеган" (ТОНЕГАН ERP), дружеството продължи да разширява клиентската си мрежа и бизнес секторите на приложение на предлаганите решения. Множество клиенти на първата платформа успешно мигрираха и в момента използват СУБ "Тонеган".

 

Tereza.bg - система за управление на персонала, ТРЗ, Личен състав, Каса, Човешки ресурси

Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - Личен състав, ТРЗ, Каса и Човешки ресурси. Отделните направления в системата са обхванати в интегрирана среда като информацията създавана в тях става автоматично достъпна до останалите. Всички направления са обхванати с мощнo средствo за анализ на данните, позволявайки на всеки отдел свободно да дефинира необходимите за тях отчети, справки и анализи.

 

За да отговори на специфичните изисквания на малки и големи компании,Тереза се предлага в две версии, като услуга - под наем или като се закупи лиценз.

НЕ НАМЕРИХТЕ КАКВОТО ТЪРСИТЕ ?

 Използвайте формата за въпроси по-долу, за да сме ви максимално полезни: