Вторник | 24 Април 2018 | 2:20
Система за управление на бизнеса Тонеган

Tereza.bg - система за управление на персонала, ТРЗ, Личен състав, Каса, Човешки ресурси


 Система за управление на човешките ресурси

 • Уеб базирана (възможност за използване под наем)
 • Модулно разделена Личен състав, ТРЗ, Каса, Човешки ресурси
 • Генератор на справки, възможност за експорт към – xls, pdf, odt, doc, xml etc.
 • Допълнителни функционалности – Граждански договори, Масови плащания, Работни графици, Работни карти, Бонуси

Тереза под наем

Тереза се предлага под наем срещу абонаментна такса през сайта Tereza.bg. Тереза под наем е идеално решение за всяка компания, която желае да се фокусира върху основния си бизнес и да остави техническите подробности в ръцете на специалисти. Тя е подходяща за малки и средни фирми, които биха желали да придобият мощни инструменти за управление на човешките ресурси срещу ниска месечна такса и безплатна поддръжка.

Софтуер под наем добавя следните предимства за клиента:

 • Първоначална инвестиция за придобиване, равняваща се на 0.00 лв.
 • Изключително атрактивни такси за ползване без скрити суми за плащане;
 • Не е необходима инсталация и конфигурация;
 • Винаги съобразен с всички промени в законодателството;
 • Не е необходим системен администратор за поддръжка;
 • Постоянен достъп до данните от всяко място без значение къде се намирате.

Всеки нов клиент на Tereza.bg получава един месец (период на обработка) напълно безплатно след избор на конфигурация и регистрация за услугата, както и от безплатен план за малки фирми.

Покупка на лиценз

При продажба на лиценз Тонеган предлага цялостно решение, включващо както инструментите за работа – самата система с цялата и функционалност, така и висококвалифицирани услуги, свързани с консултации и методическа помощ за първоначални настройки, обучения, инсталация, последваща поддръжка и развитие на продукта.

Утвърдената от Тонеган методология за въвеждане на системата в експлоатация гарантира резултат, който в максимална степен ще отговори на изискванията на всеки клиент без значение от неговите конкретни нужди. Основни нейни стъпки са:

 1. Проучване и дефиниране на задание за разработка;
 2. Дизайн на системата по направеното задание;
 3. Допълнително разширяване на функционалния обхват на продукта;
 4. Инсталация на продукта;
 5. Обучение и опитна експлоатация за работа;
 6. Съдействие при реалната експлоатация и авторски контрол.

При закупуване на лиценз на Тереза всеки клиент получава индивидуална оферта, съобразена с конкретния случай. За да гарантира, че клиентът ще заплати само това, което ще използва като продукт и услуги, Тонеган предлага организиране на среща, при която се дефинира обхвата и се калкулира общата стойност за целия проект.

Повече информация за Системата за Управление на Човешките ресурси Тереза можете да намерите на продуктовия сайт Tereza.bg.