Банка, каса и разчети

Описание

Ключови характеристики:

 • Въвеждане на банкови документи СУБ "Тонеган" - модул Банка, каса и разчети
 • Въвеждане на касови документи
 • Управление на вземанията
 • Управление на задълженията
 • Договорирани вземания (лизингови схеми, наеми и др.)
 • Провизиране на вземанията
 • Валутни преоценки (банка, каса, вземания, задължения)


Допълнителни характеристики:

 • Касова книга
 • План на плащанията
 • Анализ на вземанията и задълженията
 • Рекапитулации
 • Интерфейс към счетоводство
 • Интерфейс към банка за автоматично отразяване на банкови постъпления

 

Функции

Валутни документи, Разчети по фактури, Договорирани вземания и задължения, Прогнозни вземания и задължения, Генератор на справки

върнете се към всички продукти