Бюджетиране и финанси

Описание

Ключови характеристики:
  • Бюджетиране на приходите и разходите, проследяване на реалното СУБ "Тонеган" - модул Бюджетиране и финансиизпълнение на бюджета, съпоставка план/реално изпълнение, коригиране на бюджета с възможност за запазване на състоянията преди корекция, многогодишна съпоставка на бюджети 
  • Инструмент с вложен математически апарат, позволяващ създаването на неограничен брой и сложност анализи, отчети, справки
  • OLAP аналитични справки позволяващи изграждане на статистика на базата на бюджетите, анализите, счетоводната информация

Допълнителни характеристики:
  • Интуитивен интерфейс
  • Зареждане на бюджети от Excel таблици
  • Възможност за съставяне на анализи, използващи параметри при изчисление, което позволява настройване на един анализ и използването му при изчисление на различни елементи и комбинации от два елемента – CC, звена, продукти и др.
  • Генератор на отчети

Функции

Генератор на справки, OLAP - аналитични справки

върнете се към всички продукти