Фактуриране на туристически услуги

Описание

Ключови характеристики:
 • Пълно и точно въвеждане и съхранение на сключените договори със съответните партньори-туроператори, управление на сключените договори
 • Точно отчитане бройката на туристите по възрастови групи и действителните и платените дни престой при въвеждането на  ваучерите
 • Различни видове намаления – в дни престой, процент ранно записване, др.вид допълнителен процент и отчитането им по сезони,хотели и тип турист
 • Следене на разплащанията с туроператорите по различни видове сечения – по хотели,пазари,сезони,по дата на пристигане и издаване на фактурата
 • Фактуриране към главен офис на съответен представител на даден туроператор
 • Издаване на проформа и оригинална фактура
 • Дебитни и кредитни известия към определена фактура
 • Издаване на фактури за вътрешния и външния туристически пазар на съответния език , съобразени с вътрешните и външните закони за Данъчното облагане
 • Преизчисление на фактурата при редакция на ваучера  поради настъпили промени в престоя на туристите
 • Издаване на приложение към фактурата отразяващо разходите за  представители и реклама  на съответния туроператор
 • Точно отчитане на авансовите плащания по съответните фактури

Допълнителни характеристики:
 • Мощен генератор на справки,който дава възможност за дефиниране и генериране на разнообразни справки за приходите от туристическите услуги според желанията и необходимостта на клиента
 • Справки за разходите за реклама и представители
 • Експорт на справки  PDF,XLS,JPG,BMP,RTF и др. видове формати
 • Интерфейс към счетоводната система

върнете се към всички продукти