Счетоводство

Описание

Ключови характеристики: 

 • съхраняване и достъп до първичните документи в рамките на годината и няколко предходни години

  СУБ

 • трансформация на данните към други валути
 • консолидирани баланси, включително с отчитане на дяловото участие


Допълнителни характеристики:

 • осчетоводяване всеки ред или документ
 • автоматични документи
 • автоматизирани процеси
 • аналитичности, зависещи от дебитното или кредитно участие на синтетичната сметка
 • разнообразие от справки, финансови отчети
 • санкциониране на достъпа до сметки, отчети, папкиФункции

Aвтоматични документи, Автоматизирани процеси, Връзка с други счетоводства, Генератор на справки, Финансови отчети

върнете се към всички продукти