Производство

Описание

Ключови характеристики:

  • пТОНЕГАН ERP - Mодул роизводствени рецепти
  • разпад и синтез при производството на готовия продукт
  • основни суровини и материали
  • пакетаж и препакетаж
  • готова продукци - търговски пакети и препакетаж


Допълнителни характеристики:

  • генератор на справки
  • връзка с модул "Склад"

Функции

Генератор на справки , Фактически разход

върнете се към всички продукти