Дълготрайни активи

Описание

Ключови характеристики:
 • Изчисляване на счетоводни амортизации по две амортизационни норми едновременно СУБ "Тонеган" - модул Дълготрайни активи
 • Изчисляване на данъчни амортизации
 • Съставяне на ДАПл и САПл
 • Следене на историческа цена, преоценки, ремонти и реконструкции
 • Изчисляване на валутни амортизации в две валути едновременно

Допълнителни характеристики:

 • Възможност за автоматична генерация на група документи по потребителски зададени критерии
 • Потребителско дефиниране на необходимите документи
 • Извършване на корекции за минали месеци
 • Изчисляване на амортизации чрез използване на фактическите критерии пробег (прелет), произведена продукция
 • Следене на наемни отношения
 • Следене на застраховките на активите
 • Генератор на отчети

Функции

Корекция за минали месеци, Групова преоценка, Валутни стойности, Втора амортизационна норма, Генератор на справки, Дизайнер на документи

върнете се към всички продукти