Склад

Описание

Ключови характеристики:
 • Следене на материалните запаси по втора мярка и свързаното с нея второ количество
 • Дробни мерни единици – възможност за работа и с СУБ целочислени дроби
 • Работа с групирани стоки
 • Възможност за блокиране на количества
 • Съхранение и следене на “Фабрични номера” на материалните запаси
 • Работа с “Гаранционен срок” и “Срок на годност”
 • Автоматично осклаждане на “Инвентаризация”

Допълнителни характеристики:
 • Потребителско дефиниране на видове материални запаси с възможност за повидово кодиране
 • Използване на цифрово-символен код
 • Потребителско дефиниране на необходимите документи
 • Автоматизиране разходването на “Червени партиди”
 • Възможност за автоматично преизчисляване стойността на разхода в край на период
 • Следене допустимата максимална надценка за материалните запаси
 • Анулиране на документи
 • Потребителско дефиниране на достъпа до всеки един вид дефиниран документ на две нива – за всеки потребител поотделно или за група потребители
 • Потребителско дефиниране на достъпа на потребители до складове
 • Възможност за забрана корекция и изтриване на оскладени документи
 • Следене на материалните запаси в допълнителна валута

Функции

Осклаждане на инвентаризация, Блокиране на количество, Генератор на справки, Валутни стойности, Дизайнер на документи

върнете се към всички продукти