Продажби

Описание

Ключови характеристики:
  • Управление процеса на събиране на търговски поръчкиСУБ
  • Управление процеса на изпълнение на търговските поръчки – палетизация, експедиция
  • Управление на логистиката – маршрути, отчети
  • Автоматизация на издаване и комплектоване на документите по поръчки, маршрути, клиенти

Допълнителни характеристики:
  • Управление на кредитни лимити
  • Управление движението на амбалажа
  • Управление на документооборота в зависимост от видовете клиенти
  • Генератор на отчети

Функции

Генератор на справки

върнете се към всички продукти