Неделя | 19 Ноември 2017 | 16:20
Система за управление на бизнеса Тонеган

Общи ресурси

Описание

Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата - номенклатури, основни параметри и др.

Функции

Серийни номера, Данъчен (акцизен) склад, Втора мярка, Срок на годност, Допустима максимална надценка, Групирани стоки, Фабрични номера, ДДС протоколи, Партидни номера

върнете се към всички продукти