Вторник | 24 Април 2018 | 2:13
Система за управление на бизнеса Тонеган

Покупки

Описание

Ключови характеристики:
 • Заявки за доставка на материали, стоки, услуги от различни отдели на предприятието СУБ "Тонеган" - модул Покупки
 • Оферти от доставчици
 • Поръчки за доставка
 • Стокови разписки
 • Фактури за доставка
 • Вътрешни стокови разписки
 • Вътрешни фактури
 • Себестойност на доставката

Допълнителни характеристики:
 • Рекапитулации
 • Статистика
 • OLAP – Аналитични справки
 • Интерфейси към счетоводство

Функции

Заявки за доставки, Оферти, Поръчка за доставка, Гаранционен срок, Разчети по авансови фактури, Фактури във валута, Генератор на справки, OLAP - аналитични справки, Дизайнер на документи

върнете се към всички продукти