Вторник | 24 Април 2018 | 2:18
Система за управление на бизнеса Тонеган

ТЪРСИМ ПРОГРАМИСТИ - Delphi, C#

10 Август 2015

Тонеган - системи за управление на бизнеса, ТОНЕГАН ERP, СУЧР ТЕРЕЗА

ТОНЕГАН ООД е компания специализирана в разработка на бизнес софтуер.
Продуктите на фирмата се разработват като Desktop и WEB базирани приложения, както и апликации за мобилни устройства.
Фирмата разполага със структури във всички големи градове на България, а развойната дейност е съсредоточена в централния офис в гр. Добрич, също и в офис гр. София.

Основни използвани езици и среди за разработка са:
- Delphi - Embarcadero XE3 Studio
- C# - Microsoft Visual Studio 2012
- Java – Eclipse
- javascript
- TSQL – SQL Server 2008, 2012, 2014

Търсим ентусиазирани хора да се присъединят към екипа ни в гр. Добрич.
Предлагаме обучение, стартиращо от основните понятия необходими ви за работа с изброените среди и езици до постигане на ниво, достатъчно за реално участие в развойния ни екип.
Желателно е да сте завършили или да се обучавате в крайните курсове на специалност тясно свързана с дейността програмиране. Доброто владеене на английски език на ниво „четене” е необходимо условие за изграждането ви в тази професия.

При нас можете да очаквате коректност и дългосрочна ангажираност в професионалните ни отношения.

Документите, които е необходимо да подготвите за кандидатстване са:
- Автобиография
- Копие от диплома за завършено висше образование /ако притежавате/
- Сертификати и други документи, удостоверяващи вашите умения /ако притежавате/

Подготвените документи изпращайте на: office@tonegan.bg

За допълнителни въпроси относно позицията може да се свържете с нас на тел: 058/603336, Галин Гешев  

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

върнете се към всички новини