Вторник | 24 Април 2018 | 2:19
Система за управление на бизнеса Тонеган

IMP3rovе - иновационен одит и сертификация

01 Април 2016

Оценка на иновационния капацитет на ТОНЕГАН ООД

 

Тонеган ООД съвместно със специалисти от БТПП извърши одит на своята иновационна стратегия по  метода IMP3rovе. В следствие извършената оценка се набелязаха мерки за подобряване на определени дейности, част от иновационния мениджмънт на дружеството. Оценката се извърши в съответствие с новия европейски стандарт “Система за управление на иновации” CEN/TS 16555-1, който в България се разпространява от Българския институт за стандартизация.

върнете се към всички новини