Вторник | 24 Април 2018 | 2:18
Система за управление на бизнеса Тонеган

До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

21 Юни 2016

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕс проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020Процедура на подбор на проектиBG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и

На 15.06.2016 стартира процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целите на процедурата са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

В тази връзка по процедурата могат да се подават проектни предложения за закупуване и внедряване на ERP, CRM, BI и друг софтуер за управление и оптимизация на бизнеса.

Минималната помощ, която може да бъде получена е 50 хил. лв, а максималната 391 166 лв. /200 хил. евро/.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016 година

За повече информация може да използвате следния линк на сайта на управляващия орган

Ако желаете да получите повече информация относно възможностите за закупуване и внедряване на продуктите на ТОНЕГАН - ТОНЕГАН ERP и СУЧР ТЕРЕЗА, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 058 / 603 336 или имейл sales@tonegan.bg

върнете се към всички новини