Вторник | 24 Април 2018 | 2:19
Система за управление на бизнеса Тонеган

ТОНЕГАН ERP - производството на млечни изделия

29 Февруари 2016

 

Това е софтуерно решение посрещащо специфичните нужди от автоматизация на процесите, отчетността и контрола на компаниите в млекопреработвателния бранш.

 

"ТОНЕГАН ERP за производството на млечни продукти" е вертикална реализация на продукта за планиране и управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP за компании изкупуващи и преработващи сурово мляко в крайни млечни продукти или полуфабрикати.

Това е софтуерно решение посрещащо специфичните нужди от автоматизация на процесите, отчетността и контрола на компаниите в млекопреработвателния бранш.

•Системата е подходяща за малки, средни и големи компании производители с ясно дефинирано разделение на процесите. 

•Системата управлява процеси като планиране на производството, покупки на основни суровини и материали, управление на производството , пакетаж и препакетаж на готова продукция,  управление на складове за суровини и готова продукция, управление на продажбите, счетоводно отчитане и финансов анализ.

•Системата е разработена надстройвайки базовата ТОНЕГАН ERP платформа за планиране и управление на ресурсите плод на повече от 15 години разработка и опит в различни икономически браншове.  

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА ТОНЕГАН ERP ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

 

върнете се към всички новини