Вторник | 24 Април 2018 | 2:19
Система за управление на бизнеса Тонеган

Вирусна атака от името на НАП

02 Май 2017

Във връзка със зачестилите имейл съобщения съдържащи прикачени файлове (напр. "известие.zip") със зловреден код, предупреждаваме своите клиенти да обръщат особено внимания на имейли с тема :

"Уведомление относно промени в регламента за подаване на декларации към НАП"

 

Естествено имейлът не е подписан от конкретен човек и не са дадени никакви данни за контакт по телефон. По долу публикуваме и текста на самия имейл:

 " Уважаеми госпожи и господа,

 

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите."

Използвайте линковете по-долу, за да се запознаете с препоръките за безопасност на нашите експерти по компютърна сигурност:

1. ЗАЩИТА ОТ КРИПТОВИРУСИ

2. РЕЗЕРВНИ КОПИЯ В ОБЛАКА ЗА ЗАЩИТА ОТ КРИПТОВИРУСИ

 

 

върнете се към всички новини